کف سابی

کف سابی 09122211407

کف سابی در حین سنگ کاری بر روی کف ساختمان

روی سنگها ملات بریزن نتوان تمیزن کنن یا امکان دارد پس از نصب موزاییک یاسنگ با گذشته

زمان مواددی بریزن گچ یا سیمان یا رنگ بروی سنگ سختمان بریزن نتوان پاک کنن

با گذشته زمان سیاه کثیف شده با روش های دستی نمیتوانن انها را تمیز کنن یا صاف

کنن برای این کار  لازم است از فردی کفساب که در این کار تخصصی  دارند

راه حال را پپرسید وار کف ساب کمک بگیرد کفسابی همتی در ختمت شماست

کف ساب 09122211407

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما