کفسابی تهران

کفسابی تهران 09122211407

 

سنگ چه فایده ای دارد

ابتدای ترین و حتی از لحاظ قدمت اولین و ظیفه ای  که کف عهد دار گردید

وظیفه حفاظت بود انسان ها حفاظت از عوامل جوی و اقایمی برای خود فضایی را به نام خانه ایجاد کردند

عدم وجود منفذدر ساختمان گرچه جلوی باد باران گرما و سرما می گرفت

ولی ساختمان را از نور و تهویه لازم محرم می کرد هر جه نیاز به این مواهب زیاد تر شد

نیاز به ایجاد روزنه در به کف ساختمان افزایش یافت و در نیاز به پوسته دیگری به نام کف جهت حفاظت بیشتر  به وجود آمد

کفسابی /کفسابی تهران /سنگسابی /سابزنی/سابزن/سنگساب/سنگ ساب /کف سابی /کف ساب/کفساب/

کفسابی تهران 09122211407

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما