سنگ ساختمان ظاهر سنگ ساختمانی گرانیت نشاند هنده نوع کاری است

کفسابی09122211407

و سنگ ساختمان ظاهر سنگ ساختمانی گرانیت نشاند هنده نوع کاری است که روی آن انجام شده است

سنگ  ساختمانی گرانیت چکش کلنگی تیشه ای و صیقلی  جزه انواع معرو ف و پر کاربرد گرانیت  است

بهترین نمای سنگ ساختمان یا کف پارگینگ  گرانیت حالت صیقلی آن است که در بیشتر سا ختمان ها  دیده میشود

به دلیل وجود رنگ آمیزی زیبای که در سنگ ساختمانی گرانیت وجود دارد انعکاس  رنگ و کریستال های موجود در آن بهتر دیده می شود 

    کف سابی   کف ساب    کفساب    کفسابی تهران   کفسابی در تهران    

کفسابی 09122211407

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما