کفسابی

کفسابی تهران 09122211407

کفسابی برای ازبین بردن سیاه ی سنگ از بین بردن

ناخنک سنگ کف و پستی وبلندی در انواع سنگ یا موزاییک بکار میرود

لذا در برای صاف و یک دست شدن سطوح سنگ و یک دست شدن

آن کفسابی صورت خواهد گرفت همم چنین کفصابی برای ازبین بردن لکه

سنگ سیاه ی سنگ وکثیفی های ایجاد شده بروی کف ناشی

از عملیات اجرای اعم از ریختن گج سیمان مالات رنگ مات بودن و یا کدر بودن خود داری فرماید

کفسابی همتی09122211407

اطلاعات تماس

  • آدرس: تهران، دربند، سازمان آب، پلاک 40
    09122211407
    09302211406

تماس با ما

تماس با ما